Opkopen en verkopen van vorderingen

Harten & Partners is één van de weinige onafhankelijke adviseurs op het gebied van het waarderen en het (ver)kopen van consumentenvorderingen.  

Als een van de eerste onafhankelijke Nederlandse intermediairs zagen wij voor onze klanten reeds in de jaren 90 het voordeel van het opkopen en verkopen van vorderingen. Wij adviseerden investeringsmaatschappijen en verkopers van vorderingen de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro's over de aan- en verkoop van debiteurenportefeuilles. Harten & Partners bemiddelt en adviseert u bij de aan- of verkoop van oninbare vorderingen (bad debt), maar ook bij nieuwe vorderingen (fresh debt) en jonge vorderingen ten aanzien waarvan de wens bestaat om deze vorderingen over te dragen aan een externe incassopartner (forward flow).

Voordelen voor de verkoper van vorderingen: 

• direct geld op uw rekening 
• geen debiteurenrisico meer 
• verbetering van uw balans
• verlaging van uw operationele kosten
• geen nare 'verrassingen' vanwege onvoorziene kredietrisico's
• generereren van extra revenues voor uw onderneming 

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl