Waarom betaalt u - of uw debiteur - aan uw gerechtsdeurwaarder het volle wettelijke BTAG-tarief ? 

De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (=Btag). Het besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor deze ambtshandelingen zijn er door Justitie in overleg met de KBVG vaste tarieven vastgesteld. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. Deze tarieven worden vermeld op de website van de KBVG, www.kbvg.nl.

'Harten en Partners beschikt over een landelijk netwerk van gerechtsdeurwaarders die in onze opdracht de wettelijke ambtshandelingen (dagvaardingen, betekening vonnissen, ontruimingen, beslag- en executie) met flinke kortingen voor u uitvoeren. Deze kortingen kunnen in het maximale geval 90% belopen van de wettelijke - door de Minister van Justitie in het Btag vastgelegde -deurwaarderstarieven.

U kunt er hierbij voor kiezen om uw inkoopvoordeel aan de klant terug te geven, waardoor u uw eigen debiteuren niet opzadelt met de zeer hoge - als wettelijk maximum vastgestelde - deurwaarderstarieven. Waar bijvoorbeeld uw eigen deurwaarder uw klant al snel ongeveer € 220,00 in rekening brengt voor een beslag op zijn bankrekening, kunnen wij voor u en uw klant een deurwaarderstarief van € 30,00 realiseren. De klantrelatie blijft hierdoor voor u behouden en de deurwaarder wordt niet 'rijk' van een verstoorde relatie tussen u en uw debiteuren. 

Betaal niet langer teveel voor uw deurwaarder en laat Harten & Partners vanaf nu voor u de gerechtsdeurwaarder inschakelen !

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl