Uw eigen incassoburo mét behoud van klantrelatie

De term 'minnelijke incasso' kennen we allemaal, toch is het maar de vraag of uw klanten het eens zijn met het 'minnelijke' in deze benaming. Zodra er een aanmaning of pre-incasso wordt verstuurd is er weinig meer over van de klantrelatie waar u zoveel moeite in hebt gestoken. Kijkt u maar eens op het forum van consumentenrubriek Tros Radar, dan ziet u dat er volgens uw klanten van een minnelijke regeling weinig sprake is. Hoe komt dit?

Incassobureaus nemen u weliswaar een hoop werk uit handen, maar daarmee ook de touwtjes. Uw klanten worden door een ander bedrijf aangesproken als wanbetaler, op een manier die zij helemaal niet van u gewend zijn. Dit gebeurt in uw naam, dus zij zullen u erop aanspreken. Daarbij heeft een incassobureau slechts het doel de openstaande vordering te innen. U hebt nog een heel ander doel: u wilt dat uw klanten uw klanten blijven. En niet die van iemand anders.

Door deze klantvriendelijke benadering zijn de kosten voor incassobeheer met behoud van klantrelatie relatief laag doordat:

u de volledige incassokosten zelf ontvangt (uw incassokosten zijn immers incasso-opbrengsten);

  • u een groter percentage van de vorderingen in het minnelijke traject zult ontvangen;
  • u de vorderingen sneller zult ontvangen;
  • u minder oninbare vorderingen zult hebben;
  • u voor minder vorderingen het gerechtelijke traject zult hoeven aanwenden;
  • u meer klanten zult behouden.
  • u de optie heeft om aan uw klanten GEEN INCASSOKOSTEN te rekenen. 

U kunt kiezen uit drie verschillende wijzen om uw eigen incassobureau in te richten:

Kiest u voor een full operational bureau op uw eigen locatie?

  • Kiest u voor een externe besturing die het systeem binnen uw bedrijf onderhoudt?
  • Of kiest u ervoor om het gehele incassobureau extern te laten faciliteren?

'Harten & Partners Management & Consultancy' kan u uw eigen incassobureau geheel 'op maat' leveren. Hierdoor wordt uw klantrelatie niet verstoord en plukt niet de deurwaarder of een incassobureau de revenuen van uw eigen incassozaken!

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl